ד.א. בת 35

"מהרגע שהתחלתי לקרוא את הספר התיישב לי גוש בבטן של כאב גדול שהתפרק מדי פעם לדמעות. הרגשתי שהספר נכתב במיוחד בשבילי".