ר.ב. בת 36

איני רגילה לכתוב מכתבים מעין אלו, אך ספרך נגע בי במקום כה עמוק שלא יכולתי לשתוק עוד. שנים רבות עמוק בפנים ידעתי שיום יבוא ומישהו יכתוב ספר כזה. ספר שיסביר עד כמה מהותי הקשר שלנו לעבודה וליצירה והצורך שיהיה מתאם בין הפנים – החושב, מרגיש וחש – לבין החוץ – הפועל והעושה". התיזה המרכזית של הספר בעצם הינה שעליך לסלק את כל המניעות החצויות ולתת לחלק הכי אותנטי ואמיתי לפרוץ החוצה".